Velkommen til Nordmarken Vand

”Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål”

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket i menulinjen.

Du har mulighed for at tilmelde dig forbrugerkartoteket samt maillisten og dermed modtage vigtige informationer fra dit vandværk - NordmarkenVand.

Hårdheden på det leverede vand er 18odH. Læs brugsanvisningen på dit vaskemiddel om den korrekte dosering.

Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kontakt da straks tlf. 46 73 38 69.

Telefonnummeret dækker kun området for NordmarkenVand. Se her om din adresse får vand fra NordmarkenVand.

Giftfri have
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Se filmen eller læs Pixibogen for haveejere.

Der er ikke blevet oprettet forsideindhold endnu.

Vedr. PFAS måling

Nordmarken Vand har modtaget en vandanalyse, der er taget fra ledningsnettet d. 15/6 2022, hvor måling af PFAS1 i drikkevandet fra vandværket ikke indeholder PFAS forbindelser der overskrider grænseværdierne.
For den samlede mængde af de fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) er grænseværdien 0,002 µg/l. For Nordmarken Vand er der beregnet et gennemsnit på 0,0003 µg/l.
For den samlede mængde af alle 12 PFAS-stoffer er grænseværdien 0,1 µg/L. For Nordmarken Vand er der beregnet et gennemsnit på 0,0003 µg/l

Læs mere
NordmarkenVand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 19. maj 2022 På Hotel Søfryd kl.1930

NordmarkenVand a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling torsdag de 19. maj 2022 - På Hotel Søfryd kl.1930.

Læs mere
NordmarkenVand afholder den udsatte ordinære generalforsamling torsdag den 2. september 2021

NordmarkenVand afholder den udsatte ordinære generalforsamling torsdag den 2. september 2021 - Kl.19.30 på Hotel Søfryd. Jyllinge.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det foregående år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Læs mere
Tirsdag 20-10-2020 lukkes der for vandet på Dalengen og Tværdalen pga mindre rep arbejde på ledningsnettet i tidsrummet 8:00 - 15:00

Tirsdag den 20-10-2020 lukkes der for vandet på Dalengen og Tværdalen pga. mindre rep.arbejde på ledningsnettet i tidsrummet 8:00 - 15:00

Vi skal lave mindre rep. arbejde på Dalengen og Tværdalen - denne reparation kan give anledning til misfarvning af vandet, denne misfarvning er ikke sundhedsskadelig, men forsvinder ved udskylning på dine vandhaner, vi beklager ulejligheden.

Mvh Nordmarken vand

Læs mere
Nordmarkenvand afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 7. oktober 2020.

Nordmarkenvand afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 7. oktober 2020 kl.19:30 på Hotel Søfryd, Jyllinge

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Læs dagsorden og vandværkets beretning. --> Bestyrelsens beretning GF 2020.
For yderligere info se hjemmesiden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Nordmarkenvand

NB! Hvis myndighederne ændrer retningslinjer for større forsamlinger kan generalforsamlingen blive udsat igen.

Læs mere