Der er pt. vandforsyningsproblemer grundet lynnedslag ved NordmarkenVand. Vandværket arbejder for fuldt tryk på sagen, for at få det normaliseret igen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen