NordmarkenVand a.m.b.a
Er et almennyttig vandværk beliggende i Nordmarken, Jyllinge i Roskilde kommune.
Vandværket ejes af 1009 tilsluttede forbrugere og blev etableret i 1962 under navnet, Jyllinge Nordmark vandværk.
I 2003 blev Jyllinge Nordmark vandværk sammenlagt med nabovandværket, Lønager vandværk og fik sit nuværende navn, NordmarkenVand a.m.b.a.
Begge vandværker kørte med dette navn og med samme administration frem til 2012, hvor Lønager vandværk blev nedlagt og omdannet til råvandsstation.
Vandværket behandler ca. 90.000 m3 om året, som primært hentes fra 3 boringer i nærområdet. Vandet behandles i et iltningstårn og 3 sandfiltre, inden det sendes ud til forbrugerne.

Vandets hårdhedsgrad er mellem 19-21 ph (hårdt vand)
Vandværket har en kapacitet på 45m3/h, men udpumper gennemsnitligt ca. 10m3/h.
Der blev i 2010 etableret nødforsyningsanlæg til nabovandværket, Værebro vandværk a.m.b.a. for at sikre vandforsyningen i tilfælde af situationer, hvor det er nødvendigt at lukke ned for værket.
Vandværket kører fuldautomatisk, hvilket er ensbetydende med, at op-pumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne sker automatisk og overvåges elektronisk. Hvis en af funktionerne svigter, får den tilsynsførende en telefonisk alarm og kan straks gribe ind.