Nordmarken Vand indkalder hermed til ordinær Generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 Indkaldelsen i PDF format.
Årsregnskab 2018 i PDF format.

NordmarkenVand a.m.b.a.

Indkalder hermed til ordinær Generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 på Hotel Søfryd i Jyllinge kl.19.30
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det foregående år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er: Ole Viborg og Steen Vindt, som er villige til genvalg og valg af suppleant.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt

Regnskab 2018 og budget 2019 samt budget 2020, kan ses på vandværkets hjemmeside www. NordmarkenVand.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen