Velkommen til Nordmarken Vand

”Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål”

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandværket i menulinjen.

Du har mulighed for at tilmelde dig forbrugerkartoteket samt maillisten og dermed modtage vigtige informationer fra dit vandværk - NordmarkenVand.

Hårdheden på det leverede vand er 18odH. Læs brugsanvisningen på dit vaskemiddel om den korrekte dosering.

Ved uregelmæssigheder i vandforsyningen kontakt da straks tlf. 46 73 38 69.

Telefonnummeret dækker kun området for NordmarkenVand. Se her om din adresse får vand fra NordmarkenVand.

Giftfri have
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Se filmen eller læs Pixibogen for haveejere.

Der er ikke blevet oprettet forsideindhold endnu.

Info fra Roskilde Kommune om Coronavirus og drikkevand.

Info fra Roskilde Kommune om Coronavirus og drikkevand.

Uddrag fra information til vandværkerne i Roskilde Kommune.

Corona og drikkevand
Til info har vores kollegaer i en af de andre kommuner spurgt ”Central Enhed for Infektionshygiejne” (CEI) i forhold til om COVID-19 kan overføres til filtrene i vandbehandlingsanlæg, og hvorvidt det vil overleve vandbehandlingen og dermed spredes via vandforsyningen. Svaret er, at de ikke mener, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

Læs mere
Teknisk årsrapport 2019

Teknisk årsrapport 2019 NordmarkenVand

Formål:
Denne rapport giver en kort oversigt over de aktiviteter, der er udført det pågældende kalender år.

Rapporten henviser til nærmere teknisk dokumentation, der danner grundlaget for rapporten.

Roskilde Kommune pålægger NordmarkenVand at udarbejde en årlig rapport over årets aktiviteter med mere, samt fremadskuende oversigt over de næste 5 år, jf. vandindvindingstilladelsen afsnit 2, pkt. 1 – 29.

Læs mere
Statusrapport vedr. drikkevand og fastholdelse af vandværkets boringer/kildeplads på en ny bæredygtig og klimavenlig måde.

Statusrapport vedr. drikkevand og fastholdelse af vandværkets boringer/kildeplads på en ny bæredygtig og klimavenlig måde. Hent Statusrapport vedr. drikkevand.

Statusrapport December 2019 NordmarkenVand

Baggrund og resumé:
• Opdateret tilstandsrapport fra 2019
• Behovstyret Indsatsplan - april 2019
• Indstilling om 5 års kontrolprogram med risikovurdering ud fra opdateret tilstandsrapport.

Læs mere
SMS service - Tilmed dig her.

SMS Service

Driftsforstyrrelser

Læs mere
NordmarkenVands bestyrelse arbejder for den bedst mulige drikkevandskvalitet til sine forbrugere. Hydrogelog DVN, Jørgen Krogh Andersen.

Indlæg: Dansk vand- og Naturcenter, Hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen DVN

NordmarkenVands bestyrelse arbejder for den bedst mulige drikkevandskvalitet til sine forbrugere.

Vi har igangsat en plan for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden – og vi har været i gang siden marts måned 2019.

Læs mere