Info fra Roskilde Kommune om Coronavirus og drikkevand.

Uddrag fra information til vandværkerne i Roskilde Kommune.

Corona og drikkevand
Til info har vores kollegaer i en af de andre kommuner spurgt ”Central Enhed for Infektionshygiejne” (CEI) i forhold til om COVID-19 kan overføres til filtrene i vandbehandlingsanlæg, og hvorvidt det vil overleve vandbehandlingen og dermed spredes via vandforsyningen. Svaret er, at de ikke mener, at der er nogen risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

• De mener ikke, at der nogen sandsynlighed for, at SARS-CoV-2, som er det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

• Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

• Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

• Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

De opfordrer til, at der på vandværkerne følges samme retningslinjer som anbefales for den almindelige borger, se https://coronasmitte.dk . Deres svar har de ikke drøftet med Miljøstyrelsen, men de har orienteret Miljøstyrelsen om deres umiddelbare vurdering.

Venlig hilsen

Susanne Hartelius, Marie K. Ø. Bjerge og
Glennie Olsen
Miljømedarbejder
Miljø

Roskilde Kommune

Få mere at vide på: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/C...