Statusrapport vedr. drikkevand og fastholdelse af vandværkets boringer/kildeplads på en ny bæredygtig og klimavenlig måde. Hent Statusrapport vedr. drikkevand.

Statusrapport December 2019 NordmarkenVand

Baggrund og resumé:
• Opdateret tilstandsrapport fra 2019
• Behovstyret Indsatsplan - april 2019
• Indstilling om 5 års kontrolprogram med risikovurdering ud fra opdateret tilstandsrapport.

Formålet er at få nedbragt de uønskede stoffer i drikkevandet og fastholde vandværkets bo-ringer/kildeplads på en ny bæredygtig og klimavenlig måde.

Strategi og planer i korthed.
Bestyrelsen har fastlagt en strategi om at forsøge at rense sine indvindingsboringer og ”rydde op” efter ”fortidens synder” forårsaget af tidligere tiders brug af sprøjtemidler, der i dag er forbudte.

Trin 1- plan 2019
Forbedre råvandets kvalitet ved undersøgelser med dobbeltpumpninger, indføre ny indvindingsstrategi i udvalgte boringer samt fortsat at importere ca. 35 pct. af drikkevandet fra Værebro Vandværk gennem en delvis nødforbindelse, idet nødforbindelsen også udgør en forsyningsledning, så en del modtager vand direkte fra Værebro Vandværk. Resten bruges til opblanding i vandværkets rentvandstank.

Optimering af nuværende vandbehandling.

Vandværket har, som følge af import af vand, en ekstra stor overkapacitet i de eksisterende åbne filtre. Nye undersøgelser har vist (se bilag 7), at det vil være muligt at optimere filter-driften til også at kunne nedbryde flere uønskede pesticidrester. Noget der måske allerede sker, men som kan forbedres. Denne del vil der blive arbejdet med i 2020, hvilket vil forbedre drikkevandets kvalitet uden udvidet vandbehandling.

Trin 2 - planen fra foråret 2020.

En bæredygtig og klimavenlig plan om at skaffe renere grundvand - på en ny og helt naturlig måde.
Der arbejdes med en plan for forbedringer af grundvandets kvalitet - ved forebyggelse og an-vendelse af regnvand som en vigtig ressource - ved at genanvende det mest belastede grund-vand via naturlig biologisk rensning og tilbageføre det rene vand til magasinet ved naturlig infiltration.

Der arbejdes med Behovsstyret Indsatsplan i samarbejde med kommunen samt godkendelse af et 5 års kontrolprogram med risikovurdering.
Den vigtigste opgave i de kommende år er at få styr på udviklingen og nedbragt indhol-det af BAM og DMS, så kravet til drikkevandets grænseværdi kan overholdes.

Venlig hilsen
Bestyrelsen