Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Vi har i øjeblikket et problem med at kunne overholde grænseværdierne for pesticider i vores drikkevand.
Derfor ser vi os nødsaget til at omlægge dele af vandføringen i vores ledningsnet, således at vi hurtigst mulig han få bragt forureningen ned under grænseværdierne.

Denne omlægning kan give varierende vandtryk nogle få steder på ledningsnettet. Vi vil bestræbe os på, at få dette normaliseret situationen hurtigst mulig.

Forureningen skyldes forekomsten af BAM i vores drikkevand + 2 andre fornylig fundene stoffer.
Roskilde Kommune har pålagt vandværket om at bringe forureningen under grænseværdierne hurtigst mulig. Læs Roskilde kommunes påbud her.

Vi beklager ulemperne ved denne omlægningsprocess.

Med venlig hilsen.
NordmarkebVand.